The letter Tav
The letter Shin
The letter Kof and Resh
The letter Tzadi
The letter Pei and the letter Ayin
The letter Samech
The letter Nun
The letters Mem and Lamed
The letter Caf